Moln & Infrastruktur

Vi är specialister inom datacenter och service provider-nätverk. Med erfarenhet från att ha automatiserat datacenternät med 14 000 fysiska servrar, ha byggt automationssystem för operatörer samt ha genomfört migreringsprojekt med tusentals kunder har vi gedigen kunskap.

DevOps & Applikation

Med gedigen erfarenhet kring DevOps och applikationsdrift kan vi hjälpa våra kunder vare sig det gäller att sjösätta en plattform för continuous integration and continuous delivery eller att genomlysa en befintlig miljö för att identifiera förbättringsåtgärder.

5b7d7d3778a94-460x230

Cisco-partner

Vi är stolta över vårt förtroende hos Cisco. 2018 vann vi pris för "Growth Partner of the Year" som en följd av en 320%-ig tillväxt. Med starkt fokus kring produkter som ASR 9000, Nexus 9000, HyperFlex och ACI hjälper vi våra kunder lyckas hela vägen från design till implementation.

Genom att kombinera ovanstående tre verksamhetsområden hjälper vi våra kunder att bygga en följsam, genomtänkt och framtidssäker infrastruktur som är förankrad hela vägen upp i applikationslagret. Genom en vertikalt samlad spetskompetens skapar vi tillsammans med våra kunder en helhetsbild. Detta använder vi sedan för en holistisk leverans som kombinerar våra kunders förutsättningar med den senaste tekniken.