top of page

Cisco Application Centric Infrastructure

Fysiskt

Optimera, visualisera och automatisera hela ditt fysiska nätverk i datacentret via API eller GUI.

Virtuellt

Sträck ut ditt nätverk till mindre platser eller hyrd infrastruktur och få samma upplevelse som i ditt fysiska datacenter.

Multisite

Bind samman dina olika datacenter sömlöst och hantera dem som om det vore ett enda.

Multicloud

På väg till Amazon eller Azure? Inga problem, hantera nätverket i ditt hyperscale-moln som om det vore i ditt lokala datacenter.

Image by Kvistholt Photography
Nyfiken? Vi kör ett demo i vårt labb.

Vi återkommer.

Vad gör ACI?

Normaliserar

Fysiska och virtuella maskiner, containrar och molnresurser. Alla behandlas lika enligt Zero Trust-principen. Bestäm själv vilken trafik som skall tillåtas och vilken som skall tvingas genom en brandvägg.

Visualiserar

Oavsett var trafiken kommer ifrån och var den är på väg behöver du kunna följa den och dess väg genom ditt fysiska, virtuella eller molnbaserade nätverk. 

Integrerar

ACI är programmerbart vilket innebär att du idag eller imorgon kan bygga egna integrationer och anpassa nätet efter er verksamhet och era processer. Utöver möjligheten att göra anpassningar så finns redan färdiga integrationer mot flera populära tillverkare och deras respektive tekniker.  Det handlar om brandväggar, lastbalanserare, VMware, OpenStack, Kubernetes och OpenShift.

Automatiserar

ACI byggdes från början utan varken CLI eller GUI, endast ett API. Dessa har senare lagts till men varje kommando eller klick motsvarar ett API-anrop i bakkant. Istället för som med traditionella plattformar där API:er är påklistrade i efterhand är alltså ACI konstruerat med automation och API:er från grunden. Det här gör att plattformen passar som handen i handsken om du tänkt ägna dig åt automation och infrastruktur som kod.

Varför ACI?

Digitaliseringen

Alla företag behöver hitta nya sätt att differentiera sig. Det kräver en infrastruktur som är redo för framtiden men fungerar med din befintliga miljö.

Mjukvarudefinierat

Plattformen är byggd med syftet att stötta affärsverksamheten och har därför även automationen som krävs för att sjösätta nya applikationer och servrar i snabb takt, förmågan att bygga säkerhetspolicies direkt knutna till applikationer samt ge dig visibilitet, analys, spårbarhet och försäkran om hur och att nätverket fungerar som det ska. 

Applikationerna styr

Rörligheten och snabbheten som krävs i ett modernt datacenter är drivet av applikationerna och affärsnyttan. Vem som helst ska snabbt kunna provisionera nya resurser på samma sätt som i det publika molnet. Nätverksteknikerna hanterar, säkrar  och utvecklar nätet men lägger mindre tid på repetitiva åtgärder. ACI möjliggör detta.

Multicloud

Alla företag är numera multicloud-baserade, oavsett om det varit ett aktivt beslut eller inte. Man använder Office365, Salesforce, Google, Dropbox eller andra SaaS-tjänster, ibland utan IT-avdelningens kännedom. Utvecklingsteam har hittat nyttan med Azure eller Amazon. Samtidigt sitter IT-avdelningen med uppgiften att hålla ihop helheten med ett lokalt datacenter, några tjänster i Amazon och ett team som vill jobba i Azure och ett uppköpt bolag som alltid kört GCP, Google Cloud Platform. Med ACI Anywhere får du ett enhetligt nätverk som spänner över ditt egna datacenter, ditt moln eller dina enstaka servrar på ett fjärrkontor.m).

Testa själv
Det finns flera alternativ för dig att testa, utvärdera och utforska möjligheterna med ACI på egen hand. Via dCloud får du tillgång till Cisco's labbar och miljöer. Med ACI Simulator kan du bygga din egna virtuella ACI-miljö i VMware vSphere.
ACI Kickstart

HYPERFLEX

UCS

WDM

DESIGN

bottom of page