top of page
Frigör tid för innovation. Utför effektiva och träffsäkra leveranser. 

Vi hjälper dig på hela resan från tanke till fulländning.
Screenshot 2021-05-12 at 08.40.29.png

När det kommer till att automatisera IT-infrastruktur är Miradot certifierade, erfarna och ledande.

Miradot har hjälpt stora och små företag inom en rad branscher att omvandla sina manuella och repetitiva processer till integrerade, automatiserade och följsamma flöden. Vårt mål är hjälpa våra kunder att frigöra tid för innovation, värdeskapande och högre kvalitet. Vår starka övertygelse är att alla verksamheter med en IT-miljö behöver starta en resa mot en automatiserad vardag förr eller senare, eftersom IT inte längre bara är en stödfunktion. En välfungerande och effektiv IT-miljö är en avgörande faktor för en verksamhets framgång.

Monitoring Room

Miracle Month

Har ni fullt upp med den dagliga verksamheten och därmed svårt att ta initiativ till automation? Med Miracle Month stöttar en av våra specialister dig i det dagliga samtidigt som hen lägger grunden för er fortsatta automationsresa.

Analytics

Automation Due Diligence

Vi vet att det är svårt att överblicka nuvarande situation, ha koll på landskapet och bilda sig en vision och väg framåt. Med Automation Due Diligence kommer vi att hjälpa dig genomlysa er situation och utifrån den skapa ett förslag på hur ni kan ta er vidare.

Video Game Developers

DevOps

DevOps är ett stort begrepp som påverkar flera delar i en verksamhet. Vi hjälper dig förstå hur tekniken kan anpassas och att ta fram en design som möjliggör för DevOps-metodik utan att driftavdelningen förlorar kontroll över infrastrukturen.

bottom of page