top of page

Cisco Intersight Workload Optimizer

37%

bättre svarstid i dina applikationer

87%

ökar nyttjandegraden med >20%

55%

minskar antalet ärenden med >20%

91%

ser RoI på mindre än 90 dagar

Image by Patrick Lindenberg
IWO Kickstart
Testkör med oss och låt resultaten tala för sig själva.

Vad gör IWO?

Optimerar

Cisco Intersight Workload Optimizer är en mjukvara som hjälper användaren att optimera utnyttjandet av sin infrastruktur för virtuella maskiner och containrar. Produkten gör detta genom en mängd integrationer mot den underliggande infrastrukturen - allt från publika moln till lokala lagringsplattformar.  Främsta användningsområdet är att analysera t.ex. VMware eller Kubernetes för on-prem miljöer men även olika publika molnplattformar som t.ex. AWS eller Azure. IWO är verktyget som gör hybrid- och multi-cloud lätthanterligt vilket gör att det lämpar sig utmärkt i kombination med Cisco HyperFlex när man har egna servrar i kombination med molnresurser, men fungerar väl även med hårdvara från andra tillverkare än Cisco.

Hjälper dig vid problem

Ett klassiskt problem kan vara att en användare upplever prestandaproblem med en applikation och internt bollas problemet runt mellan olika interna avdelningar när prestandan av applikationen är beroende av en lång rad underliggande funktioner. Problemet kan t.ex. ligga i applikationsservern, den virtuella maskinen, den fysiska hosten, nätverket eller lagringen. Med hjälp av de många integrationerna som finns till IWO kan problemet inte sällan identifieras innan användaren själv har uppmärksammat problemet.

Varför IWO?

Gör mer med mindre

Utifrån insikten i infrastrukturen kan IWO hitta flaskhalsar och prestandaproblem samt föreslå åtgärder för att optimera utnyttjandet för optimal prestanda och kostnad i hela infrastrukturen. Det kan t.ex. handla om att öka mängden virtuella maskiner per server utan att det påverkar prestandan eller att tillsammans med Kubernetes flytta resurskrävande applikationer så att dem inte ligger på samma server. Detta kan i sin tur leda till att man inte behöver investera i ytterligare hårdvara för att köra ytterligare applikationer, eller öka prestandan i befintliga applikationer på befintlig infrastruktur.

Hybrid-moln? Desto bättre.

Med hjälp av integrationen mot publika molnleverantörer kan IWO ge en översyn över vad kostnaderna i det publika molnet är samt om det även där går att optimera resursutnyttjandet. IWO kan även hjälpa till med planering och flytt av applikationer från on-prem till public cloud, eller vice versa, vilket gör att det passar utmärkt i en hybridmiljö.

Testa själv
Det finns flera alternativ för dig att testa, utvärdera och utforska möjligheterna och enkelheten med CWOM/IWO på egen hand. Via dCloud får du tillgång till Cisco's labbar och miljöer. 
IWO Kickstat

IWO Kickstart

För att snabbt komma igång och bevisa värdet av Cisco erbjuder vi en kostnadsfri provkörning i er miljö under 14 dagar. Installationen är väldigt enkel med en VM som man ger tillgång till de olika komponenterna man ska integrera med. Installationen tar ca 1h när man väl har en VM på plats och sedan börjar systemet att samla in data. Det krävs inte någon större insats från dig.

Intressant? Säg till, vi hjälper dig snabbt igång.

Vi återkommer.

ACI

UCS

DESIGN

IMPLEMENTERA

bottom of page