Att börja med DevOps kräver lika mycket teknisk förändring som det kräver att du ändrar arbetssätt.

Läst vår bloggpost om DevOps?

johan-devops.jpg

Nöjdare användare och -500% support – så infördes DevOps på rederiet

Miracle Month

Vi förstår att ni har fullt upp. Genom att avlasta er från det dagliga arbetet och samtidigt påbörja resan mot DevOps är en månad allt vi behöver för att göra permanent skillnad och inspirera er till vad som är möjligt.

Så vad är DevOps?
DevOps är en kombination av två ord: development som i mjukvaruutveckling och operations som i drift. Poängen med att slå ihop de här två orden, och de två separata delarna, är att ett och samma team kan hantera en applikations hela livscykel från utveckling och testning till utrullning och drift.


Historiskt har Dev och Ops arbetat som två separata och isolerade enheter. Efter utvecklingsfasen har test och utrullning skett i separata steg och i regel gjorts manuellt vilket tagit mycket tid och bäddat för misstag. Kodare och drifts-team har i regel haft egna tidslinjer som inte legat i synk vilket orsakat ännu mer fördröjningar.

 

Varför är det populärt?
Poängen med DevOps är att fungera som en brygga mellan mjukvaruutveckling, testning och systemadministratörer. DevOps kan på så sätt förbättra samarbetet mellan utvecklar- och drifts-team och rulla ut kod i produktion snabbare på ett automatiserat och repeterbart sätt.


Automatisering är en nyckel här och ofta nämns DevOps och continous delivery, eller CD, i samma andetag. Det innebär, precis som det låter, att ny kod kan rullas ut kontinuerligt i produktion tack vare automatiserade tester, byggen och utrullningsrutiner.
DevOps hjälper alltså en organisation att öka tempot i sin leverans av applikationer och tjänster, rätt gjort utan att tappa kvalitet eller säkerhet. Det gör också att organisationer kan serva sina kunder bättre och hävda sig bättre mot konkurrenter.


Med åren har det skapats ett ekosystem av verktyg för att jobba enligt DevOps. Några exempel är Docker, Kubernetes, Puppet, Jenkins, Chef och Ansible.

Vårt erbjudande

Om du precis är i startgroparna hjälper vi dig att komma igång med DevOps. Har du redan erfarenhet av DevOps kan våra erfarna experter ta dig till nästa nivå.

 

Många pratar om DevOps, men inte sällan kan det uppfattas abstrakt. Ofta beskrivs det som en kombination av produkter, processer och människor som tillsammans möjliggör continous delivery, konstant sömlös leverans, vilket ger ett värde för slutanvändarna.
 

Vi hjälper dig att konkretisera DevOps genom att helt enkelt sätta igång. I regel börjar vi med en pilot i liten skala, vilket ger dig förståelse både för tankesättet och hur det tillämpas i praktiken. Redan i ett tidigt stadie visar vi dig den konkreta nyttan med DevOps, vilket skapar förståelse och ger viktig kunskap till organisationen.


När ni och vi är redo att skala upp finns det en stabil grund att stå på vilket borgar för ett lyckat projekt där det inte råder något tvivel om nyttan med projektet. Inte minst lägger vi stor vikt vid att hela teamet är med och blir involverade.


Vi kan sammanfatta det som en filosofi för mjukvaruutveckling där vi sätter människor först, följt av processer och produkter. På så sätt hjälper vi er att skapa en kultur där vi litar på varandra, samarbetar och hela tiden förbättrar oss. Det är våra grundbultar för DevOps som verkligen fungerar i praktiken.

DevOps.​ Alla snackar om det, men hur lyckas man?
Vi vet och vi hjälper dig gärna.

Intressant? Säg till, så kontaktar vi dig och kollar vilken specialist som passar dina behov.

Vi återkommer.

DESIGN

UTBILDNING

IMPLEMENTERA

PROJEKT