Traditionell konsulthjälp handlar till större del om hur ett projekt eller en investering skall genomföras.

När Miradot AB startade år 2015 visste vi att dagens teknikmognad och kunskap innebär att man för att uppnå mål måste ta hänsyn till varför. IT-strategin skall vara helt i linje med affärsstrategin för att uppnå en så hög utväxling som möjligt.

Därför är vår ambition att utifrån ert affärsmål, lika analytiskt som kreativt, genomlysa er lösning och planering, underlätta genomförandet, förbättra leveranssäkerheten samt säkerställa avkastningen för er investering. Er tekniska kravställning ser vi som inspiration till att tillsammans åstadkomma något som överträffar förväntningarna, varför vi tveklöst bejakar förbättringsmöjligheter där vi ser dem.

När en lösning väl är levererad är det för oss självklart att den personal som ska säkerställa driften känner sig trygg i detta uppdrag, varför vi mer än sällan insisterar på att personalen ska vara helt involverad i arbetet som utförs och att få hålla utbildningar under och efter projektet i den mån som krävs för att undvika ett beroende utanför den egna organisationen.

Miradots främsta styrka är att vi med lång branscherfarenhet inom olika befattningar har byggt upp en unik kombination av olika erfarenheter och kompetensområden som gör att vi förstår helheten i

IT-miljöer och hur dessa fungerar på en djup teknisk nivå men också hur de passar in som kugghjul i den större affärsmaskinen.

Vårt löfte är att vår uppdragsgivare ska känna sig trygg i att en teknisk lösning inte bara skräddarsys efter dennes mål och finansiella utrymme, utan att den även blir levererad i tid och som minst uppfyller men gärna överträffar de krav som ställts.