top of page

Vi vet att IT-infrastruktur är svårt...

..men att jobba med oss är lätt.

Kundupplevelse och livscykelhantering

Arbetet vi utför tillsammans med dig är ofta komplext och därför behöver samarbetet vara enkelt. Här är vår modell för hur kundupplevelsen och livscykelhanteringen sker. Rör musen över rutorna för att läsa mer.

INSPIRERA

Genom återkommande workshops, demo och presentationer visar vi vilka möjligheter som öppnas med mjukvarudefinierade nätverk, integrationer och genom att förena infrastruktur med kod. Målet är att tända idéer och tankar hos dig utan att de skall vara avlägsna!

INSPIRERA

Genom återkommande workshops, demo och presentationer visar vi vilka möjligheter som finns med mjukvarudefinierade nätverk, integrationer och genom att förena infrastruktur med kod. Målet är att skapa idéer och tankar hos dig utan att de ska vara avlägsna!

INSYN

För att veta hur och vad som är genomförbart i er miljö ägnar vi en fas åt att skapa insyn i förutsättningar, uppsättning och framförallt vilka affärsmål som driver utvecklingen av ert datacenter. Många varför-frågor kommer att ställas och besvaras här.

INSYN

För att veta hur och vad som är genomförbart i er miljö ägnar vi en fas åt att skapa insyn i förutsättningar, uppsättning och framförallt vilka affärsmål som driver utvecklingen av ert datacenter. Många varför-frågor kommer att ställas och besvaras här.

PLANERA

Ett lyckat genomförande kräver god planering. Här skapar vi tillsammans design, migreringsplan, riskanalys och går igenom alla farhågor som kan tänkas dyka upp. När planen är satt och alla parter känner sig nöjda sätter vi ut milstolpar över en tidslinje.

PLANERA

Ett lyckat genomförande kräver god planering. Här skapar vi tillsammans design, migreringsplan, riskanalys och går igenom alla farhågor som kan tänkas dyka upp. När planen är satt och alla parter känner sig nöjda sätter vi ut milstolpar över en tidslinje.

ENGAGERA

Att förändra IT-infrastruktur innebär sällan enbart tekniska förändringar. En stor del av de som konsumerar och administrerar tjänsterna blir även de berörda, varför stor vikt måste läggas vid att utbilda, engagera och informera alla som berörs av de kommande förändringarna.

ENGAGERA

Att förändra IT-infrastruktur innebär sällan enbart tekniska förändringar. En stor del av de som konsumerar och administrerar tjänsterna blir även de berörda. Därför måste stor vikt läggas vid att utbilda, engagera och informera alla som berörs av de kommande förändringarna.

UTFÖR

Action! Förverkligandet av en plan är upp till bevis. Planjobb skall utföras, verksamheten skall förändra sina arbetssätt, system skall migreras. Miradot är tillgängliga i den utsträckning vi behövs och du behöver aldrig känna dig ensam.

UTFÖR

Action! Nu förverkligar vi planen. Planjobb skall utföras, verksamheten skall förändra sina arbetssätt, system skall migreras. Miradot är tillgängliga i den utsträckning vi behövs och du behöver aldrig känna dig ensam.

ANPASSA

Förändringar sker hela tiden. Vi ser till er IT-infrastruktur är anpassad efter er verksamhet genom regelbundna avstämningar. Vi fångar upp eventuella utökningar eller nya behov.

ANPASSA

Förändringar sker hela tiden. Vi ser till er IT-infrastruktur är anpassad efter er verksamhet genom regelbundna avstämningar. Vi fångar upp eventuella utökningar eller nya behov.

AVSTÄMNINGAR

Ett möte per månad eller kvartal beroende på er förändringstakt

AVSTÄMNINGAR

Ett möte per månad eller kvartal beroende på er förändringstakt

SÄKRA

Vi säkrar att allt fungerar som det skall, att alla nyttiga funktioner används och att de tidigare utsatta målen möts av den nya plattformen. Vi ser till att ni är nöjda.

SÄKRA

Vi säkerställer att allt fungerar som det ska, att alla nyttiga funktioner används och att de tidigare utsatta målen möts av den nya plattformen. Vi ser till att ni är nöjda.

Vi arbetar efter denna modell i alla våra leveranser. Syftet är att:

  1. Maximera nyttan av er infrastruktur och mjukvara

  2. Säkerställa att nya krav och funktioner fångas upp och realiseras

  3. Engagera och inspirera att använda ny teknologi med alla dess fördelar.

bottom of page