top of page

4 tips till hur du som IT-tekniker inte blir ersatt av automatisering!

Det är ingen långsökt idé att en kons

ekvens av automatisering på en IT-avdelning kan innebära att vissa roller ersätts av processorkraft, vilket förstås kan ge upphov till viss oro. Jag tänkte utifrån en leverantör av automationslösningar ge några tips på hur man ser till att man undviker att hamna i den situationen.


1. Automatisering bygger på att utföra standardiserade procedurer snabbt och utan manuella ingrepp. Om du själv genomför standardiserade rutiner och repetitiva uppgifter ligger ditt värde i att känna till dessa i detalj – se till att visa hur du genom din detaljkunskap om dessa kan hjälpa till att omvandla dessa till nya automatiserade flöden. Det bygger viktiga färdigheter hos dig, som blir allt viktigare ju fler flöden som ska automatiseras.


2. Identifiera vilka uppgifter som inte kommer att kunna gå eller är mycket svåra att automatisera och fokusera på de som du tycker är intressanta. Det kan vara att designa nya IT-lösningar, utföra avancerad felsökning, skräddarsydda leveranser eller att arbeta med hantering eller utveckling av själva automatiseringen.


Till exempel:

Server-tekniker: Undvik att arbeta med installation av nya servrar, fokusera på att hitta sätt att snabbt identifiera fel på servrar.

Nätverks-tekniker: Undvik att arbeta med konfigurationsändringar i CLI, fokusera på hur du verifierar att den befintliga konfigurationen är korrekt genom tester.


3. Att lära sig programmera är det första och mest självklara steget mot att bli en del av lösningen. Du börjar bygga Python-skript och använda Ansible. Vad som inte är lika självklart är att tänka på vad som kommer härnäst – att göra script och playbooks produktionsdugliga och tillgängliga för alla att använda säkert. Lär dig därför hur du använder CI/CD-verktyg för att utföra testning, bygga pipelines och skapa spårbarhet av ändringarna.


4. För att kunna automatisera behöver du både plattformar och enheter som stödjer automation/API och expertis i vilka verktyg och motor som ska användas för att automatisera. Antalet valmöjligheter är många och landskapet är svårt att navigera. Ju mer kunskap du har om relevanta plattformar och vilken typ av automation de stödjer, desto mer attraktiv blir du.


Hoppas detta gör dig sugen på att börja med automation, för det är en mycket givande känsla när du skapar din första automation och du kan se datorn göra jobbet som tidigare tog timmar!

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page