top of page

Fyra skäl till varför ditt automationsprojekt kan misslyckas
1. Ensidigt fokus på teknologi

Tekniken är bara en av tre pelare du behöver driva för att lyckas. Du kommer också att behöva fokusera på både kultur och processer. Utan att anta en ny kultur som möjliggör transparens, tvärfunktionella team och uppmuntrar till experimentiell anda är chansen stor att du kommer att ha splittrade team, som varken utnyttjar automatiseringen eller potentialen hos de tekniska plattformarna du betalat dyrt för. Utan att se till att processerna är kompatibla med automatisering kan du köra fast längs vägen.


2. Investerar i en turn-key plattform för automatisering

Jag har hittills inte sett en nöjd kund med en turn-key plattform för automatisering av IT-infrastruktur. Förutom prislappen faller den vanligtvis till kort på en eller flera av följande punkter:

  • Funktionalitet

  • Integrerbarhet

  • Flexibilitet

  • Hitta kompetens

Arbeta med välkända verktyg med öppen


källkod och ta reda på vilka som passar dig och din infrastruktur bäst.


3. För mycket på samma gång

Automation är en del av en digital transformationsresa - som tar tid. Underskatta inte stora företags inbyggda tröghet, hur svårt det är att anpassa en change management-process eller hur lång tid det tar att utveckla ett DevOps-tänk inom era verksamhetsteam. Börja med att skapa en v


ision, se till att alla är engagerade och börja ta små steg mot den - och se till att det är lätt att se fördelarna.


4. Att inte exponera fördelarna för hela organisationen

Automatiseringen du bygger måste gagna hela organisationen och inte bara IT-avdelningen. Detta är nyckeln för att få en tillräcklig budget och stöd från företagsledningen. Automatisering inom IT-avdelningen ökar effektiviteten och kan avlasta IT-teamen, men det verkliga värdet uppstår när andra delar av företaget kan konsumera automatiserad IT genom en tjänsteportal eller när utvecklarna kan beställa en ny utvecklingsmiljö genom ett API. Se till att detta finns i din plan och att din chef vet det!Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page