top of page

Konsten att ge utvecklarna nycklarna till datacentret – under kontrollerade formerDet är en knepig situation för dig som jobbar med infra-ops: säkerhet, nät och moln. Utvecklarna vill ha tillgång till datacenterresurser, och helst ska det gå snabbt, annars är risken att de börjar använda en molntjänst istället oavsett om det innebär en frontalkrock med säkerhetspolicies eller inte.


– Jag tror många känner igen sig i att det kan bli tröttsamt när utvecklarna frågar efter fler datacenterresurser stup i kvarten. Men samtidigt kan ju inte infra vara en bromskloss. Det skapar ju en grogrund för skugg-IT och att vi slut tappar kontrollen över våra data, säger Johan Ekström, Datacenter & Automation Specialist på Miradot.


En ideal situation vore ju att ge utvecklarna kontrollen att skapa sina resurser själva, men under kontrollerade former med säkerhetspolicies på plats.


– Många är nog inte medvetna om att det här faktiskt går att göra både on-prem, i ditt eget datacenter, och för de publika molnen. Faktum är att det idag finns riktigt bra metoder och verktyg för att skapa samma nät och säkerhetspolicies i båda instanserna.


Det här skapar förutsättningar för att slippa bli överkörd av utvecklarnas skugg-IT, bibehåller kontrollen över kod och data och ger också, som lök på laxen, utvecklarna insikter om hur deras resurser mår.


– Det fina är att det här också skapar bättre samsyn mellan utvecklare och infra. Utvecklarna känner ansvar för och får större förståelse för resurserna som används för att drifta koden, och infra får större förståelse för utvecklarnas behov.


Vill du veta mer om hur det här går till? Klart du vill! Kolla in videon nedan som är en inspelning av vårt webbinarium "Så tar utvecklarna över hårdvara".

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page