top of page

Miradot blir ServiceNow-partner!


När automatisering av IT-infrastruktur byggs i jakten på den eftersträvade innovationen, höjda effektiviteten och snabba leveranserna kommer man förr eller senare till en viktig insikt.


För att förlösa den verkliga potentialen i kompetenta plattformar och sinnrik personal behöver de flöden man automatiserar göras tillgängliga utanför IT-avdelningen - hela verksamheten skall enkelt och intuitivt kunna konsumera IT-infrastruktur.


Att kunna tryggt länka ihop IT-infrastruktur med tjänsteportal, leveransflöden, godkännanden, kostnadsspårning och liknande är den saknade pusselbiten. ServiceNow är ledande inom det området och Miradot har kompetensen som krävs för att få den pusselbiten på plats.


Vi är nu i full färd att certifiera oss inom ServiceNow ITSM (IT Service Management) och ITOM (IT Operations Management). Vi har redan hunnit skapa integrationer mellan ServiceNow's självbetjäningsportaler och ett flexibelt ramverk för automatisering som bygger på välkända OpenSource-verktyg. Den erbjuder på ett strukturerat och ordnat sätt kunder att återanvända befintlig automatisering och göra den tillgänglig i ServiceNow, samtidigt som man stöttar en befintlig change management-process.


Att bli ServiceNow-partner är således ett strategiskt och naturligt steg för Miradot i vår strävan att driva digital transformation för att människor och teknologi skall fungera bättre tillsammans.


Läs mer om DX Driver - vår paketering för att automatisera IT-infrastruktur här.
Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page