top of page

Miradot och Cisco levererar framtidens nätverk till IverVärldens första utrustning av sitt slag när Iver bygger framtidens automatiserade transportnätverk med Cisco och Miradot


Skalbarhet och automation är i fokus när Iver bygger sitt nya transportnät mellan datacenter för att leverera dynamiska tjänster ur Iver Cloud. För att möta de höga kraven på prestanda, funktionalitet och automation krävdes den allra senaste teknologin från nätverksjätten Cisco. Därför går Ciscos första leverans i världen av enheterna av typen ASR 9902 Compact High-performance Router till Iver, via sin Cisco- och kompetenspartner Miradot.


Företag vill konsumera komplexa IT-tjänster dynamiskt och utan fördröjning, vilket ställer höga krav på hela den infrastruktur som ligger till grund för tjänsteleveransen från ett moln. Nätverket är en vital och avgörande del sett till både säkerhet, prestanda och programmerbarhet, vilket avspeglades i den kravställning Iver tog fram inför byggnationen av transportnätet.


– Iver investerar kraftigt för att knyta samman våra traditionella plattformar med modern, kodbaserad infrastruktur för morgondagens applikationer i så väl privata som publika moln. Vi ser ett ökat behov hos våra kunder att ha en partner som såväl managerar och integrerar tjänster i en hybrid cloudmiljö samtidigt som vi krokar arm på den digitala transformativa resan utifrån varje företags och bransch specifika behov. Vikten av hög prestanda, säkerhet och programmerbarhet inom nätverk och säkerhet kan inte nog understrykas på denna resan. Vi är stolta och glada över att partnerskapet med Miradot och Cisco gett oss nordens modernaste nät som grund att bygga vidare på, säger Carl-Martin Rydenlund, VP Operations på Iver.


Cisco är världsledande inom nätverk, datacenter och mjukvara. Budgeten för forskning och utveckling utgör över 6 miljarder dollar per år och ca 45% spenderas på segmentet för tjänsteleverantörer. Iver blir nu först i världen att ta del av innovationskraften som riktats mot produktfamiljen Cisco ASR 9000, vilken används i stor utsträckning bland världens operatörer.


– Från Ciscos sida är vi väldigt imponerade av Ivers framåtanda och planer, som är på god väg att bli en framgångssaga. Nu är även Miradot med och bidrar med sin kompetens och sina erfarenheter och tillsammans har man bildat ett riktigt vasst Formel 1-team, säger Carl-Henrik Wahlgren, Account Manager på Cisco.


Iver och Miradot har gemensamt tagit fram den tjänstefokuserade design som använder den senaste teknologin som Segment Routing och EVPN, vilket öppnar för helt nya typer av öppna tjänster som inte längre är bundna till plattform eller geografi. Miradot har sedan utvecklat och levererat den automation som styr nätet och dess tjänster, som nu kommer nyttjas och vidareutvecklas av Iver.

– När var och en i ett samarbete tillåts göra det man är bäst på överträffas ofta förväntningarna. Iver vet vad kunderna vill ha. Vi vet vilken teknologi som krävs för att skapa det. Cisco har teknologin. Tillsammans bygger vi Nordens modernaste nät, säger Marcus Lind, VD på Miradot.

Om Miradot

Miradot är ett konsultbolag som designar, implementerar och automatiserar infrastruktur inom datacenter, nätverk och service providers. Miradot grundades år 2015 och har nu kontor i Stockholm och Göteborg. År 2019 omsatte Miradot ca 34M med 8 anställda. 2020 blev Miradot världens första Cisco DevNet Specialized partner. Miradot vann Cisco award Growth Partner of the Year år 2019 och Transformation Partner of the Year år 2020.


Om Iver

Iver utvecklar, paketerar och levererar IT-tjänster som ger digitala konkurrensfördelar och möjliggör innovation. Vi guidar våra kunder genom ett IT-landskap som ständigt förändras och gör det enkelt att ta del av ny teknik och moderna arbetssätt. Våra kunder finns i alla branscher och vi levererar våra tjänster till medelstora och stora företag, organisationer och offentlig sektor. Med säte i Stockholm verkar Iver i Norden med en agenda att fortsätta vår expansion, alltid nära kunden. Iver omsätter drygt 2,6 miljarder SEK och har cirka 1 350 medarbetare som arbetar på något av våra 25 kontor i Sverige och Norge. Vi är stora men finns nära våra kunder, både geografisk och i tanken. Läs mer på iver.se.Kontakt

Marcus Lind

marcus.lind@miradot.se

+46 73 901 30 20


Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page