Så kommer du igång med Intersight Workload OptimizerAtt ansvara för infrastruktur och en applikations underliggande resurser är en krånglig och komplex uppgift. Inte sällan blir det omöjligt att sköta det proaktivt.


Lägg till förändrad kravställning från organisationen med hybrida molnkopplingar, snabbare leverans, minimal nertid, uppskalning och kostnadseffektiviseringar så blir det flesta driftteam snabbt överbelastade och klassificerade som organisationens flaskhals.


Känner du igen dig? Inte kul, eller hur? Men det finns lösningar. Häng med Miradots Johan Radivoj när han går igenom en av dem.


Cisco Intersight är en SaaS-lösning för InfraOps som går att koppla mot moln och on premise-plattformar för att skapa inblick och översikt per kluster eller plattform. Det gör det möjligt att orkestrera, uppgradera och hantera miljöns underliggande infrastruktur.


Tilläggsprodukten Intersight Workload Optimizer, eller IWO, är en realtidsdriven beslutsmotor som kontinuerligt övervakar applikationens hälsa, oavsett om den driftas lokalt eller i en molnmiljö. Arbetslaster och resurskonsumtion analyseras kontinuerligt tillsammans med kostnad och compliancekrav.


Det är möjligt att automatiskt allokera resurser i realtid för att stödja applikationens prestandakrav. Utöver det kan du också bestämma när, var och hur mycket olika arbetslaster skall skalas, hur elasticiteten kan maximeras med publika moln-resurser samt modellera infrastruktur och arbetslasters förväntade expandering för att intelligent kunna bestämma och planera hur mycket infrastruktur som behövs och när i tiden det behövs.


Topologi

För att komma igång behöver IWO (och InterSight) ställas in med en eller flera mål (target) att kontinuerligt scanna av. Vi har valt att konfigurera följande mål för att demonstrera vad IWO kan göra:

  • InterSight Assist installeras på hypervisor för att möjliggöra integration mellan InterSight och tredjepartsprodukter som exempelvis Pure Storage

  • VMWare vCenter

  • UCS


IWO

Efter att licens för IWO applicerats, du kan dock testa utan licens i 45 dagar, dyker en ny underkategori upp i menyn Optimize. Här presenteras bland annat:

  • Overview - En dashboard med tre förinställda vyer:

  • Application – Vy för att överblicka arbetslaster och flöden utifrån applikationens perspektiv

  • On Prem – Vy för att överblicka arbetslaster och flöden placerade On Premises

  • Cloud – Vy för att överblicka arbetslaster och flöden placerade i molnet

  • Plan – Skapa och utforska what-if-scenarion och hur de skulle påverka miljön

  • Placement – Lokalisera den mest effektiva placeringen för arbetslasten inuti den hybrida miljön med bevarad prestanda, med möjlighet att exekvera omplaceringen vid specificerad tidpunkt.

  • More – Lista och hantera alla objekt som InterSight läst in från alla mål

Vi är nyfikna på hur vi snabbt kommer igång och skapar värde för organisationen med IWO, så vi kommer att koncentrera oss på övervyn och planeringsläget.


Under Optimize -> Overview -> On-Prem går det snabbt överblicka rekommendationer och klustrets status.

Notera dashboarden som presenterar resursnyttjandet och möjliga actions att agera på.


Under Scaling Actions -> Resize blir vi rekommenderade att optimera vCPU & vMEM för att frigöra kapacitet som ligger outnyttjad i reservationer och vara bättre förberedda på spikar genom att öka på reservationer för VM:ar som kan gå tungt vid peak workload.


Med några få knapptryck kan vi bocka i rekommendationer att agera på och exekvera dem.


Under Delete återfinns en lista över outnyttjade filer på lagringsmediet.