top of page

Terraform – en ritning för ditt molnFör ett fåtal lyckliga gav det första mötet med Azure, AWS, GCP, <insert hyperscale moln> och deras respektive manageringsverktyg ett intryck av en clean slate, eller en känsla av en nystart. För desto fler uteblev detta intryck då det redan hade varit en hel del folk i farten och vilt klickat upp sina VM:ar, funktioner, lagringslösningar etc utan något vidare tecken på strategi eller regelstyrning.


Vi på Miradot har hjälpt många kunder att få bukt med detta och en gemensam grundpelare för att hantera situationen har i många av fallen varit Terraform. Detta är ett kompetent och pålitligt provisioneringsverktyg som utefter en strukturerad ritning kan bygga upp din miljö precis som du vill ha den, samtidigt som ritningen är en bra mycket bättre dokumentation än vad du antagligen är van vid att läsa.


När du som kund snart är på banan med detta sätt att managera era resurser så hjälper vi gärna till med att möjliggöra managering av ert befintliga datacenter på samma sätt.

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page