top of page
tobias-reich-UEsjzyeSDQk-unsplash.jpg

Digital Transformation

Culture, processes & technology

Whitepaper: Digital Transformation - Culture, processes & technology

I en alltmer föränderlig värld sker en konstant anpassning och utveckling av företag för att möta nya marknadsbehov, förväntningar och verkligheter. Företag måste byggas för ett konstant antagande av ny teknologi  i hög fart. Detta får inte begränsas till IT-avdelningen, utan måste vara en företagsomfattande top-down-strategi. Det räcker inte att investera i rätt infrastruktur, hårdvara och teknik. För att lyckas är det lika viktigt att förändra och automatisera processer och att anamma en kultur som stödjer de nya arbetssätten.

Det underliggande maskineriet för detta kallas digital transformation.

 

Du lär dig:

  • Att bygga en strategi för digital transformation

  • Vad digital transformation innebär och varför den är viktig

  • De tre pelarna inom digital transformation - kultur, processer och teknologi

  • Vilka mål du bör sikta mot för att lyckas

  • Vilka utmaningar som finns inom respektive pelare och hur dessa kan bemötas

Detta whitepaper är skrivet för dig som är beslutsfattare, arkitekt, strateg eller intressent inom digital transformation. 

Screenshot 2022-05-30 091107.png

Ladda ner här!

Ladda ner nu!

bottom of page